Administratief recht

Door hun jarenlange ervaring inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu kunnen onze advocaten u bijstaan bij  vergunningsaanvragen, planningsinitiatieven, handhaving en onteigening.
Zij behandelen ook materies van overheidsopdrachten, tuchtrecht, publieke private samenwerking (PPS), benoemingsbetwistingen en administratief goederenrecht.

 

Voor overheden:

BRONDERS ADVOCATEN staat ook ten dienste van overheden en publieke organisaties voor:

 • stedenbouwkundig advies
 • planninginitiatieven
 • advies bij de afgifte van stedenbouwkundige- en milieuvergunningen
 • begeleiding van projecten van Publiek Private Samenwerking (PPS)
 • concessies

Vastgoedrecht

Onze advocaten leggen zich toe op alle juridische disciplines die van belang zijn bij uw vastgoedprojecten.

Hierbij werken onze advocaten samen met andere gespecialiseerde advocaten, maar ook met externe deskundigen zoals bijvoorbeeld accountants, architecten, ingenieurs, ruimtelijke planners en communicatiedeskundigen.

 

Voor ondernemingen:

BRONDERS ADVOCATEN kan uw onderneming bijstaan
en begeleiden bij:

 • investeringsonderzoeken en projectberekeningen
 • onderzoeken van stedenbouwkundige mogelijkheden
 • financieringscontracten
 • vennootschapsconstructies
 • contracten van projectbegeleiding en -coördinatie tot de bijstand bij oplevering
 • koop en verkoopovereenkomsten
 • mede-eigendomsaktes
 • huur en handelshuur
 • onroerende leasing
 • DBFM contracten
 • PPS – projecten

“Kwaliteitsvolle dienstverlening tegen een transparant en budgetteerbaar ereloon.”

Bij BRONDERS ADVOCATEN volgen wij als team alle projecten op. Op deze manier kunnen wij het contact met onze cliënten optimaliseren en hen een tijdige afhandeling verzekeren.

Wat het ereloon betreft is duidelijkheid en transparantie een absolute prioriteit bij BRONDERS ADVOCATEN. Daarom streven wij ernaar om telkens bij de aanvang van een procedure concrete afspraken te maken met de cliënt over de te verwachten kosten en erelonen.