Bart Bronders

Bart Bronders

Advocaat

Bart Bronders behaalde in 1989 zijn licentiaatsdiploma Rechten met grote onderscheiding aan de VUB, met daarnaast ook het diploma van geaggregeerde hoger niet-universitair onderwijs.

Hij was verbonden als assistent-wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de VUB en UIA. Hierdoor was hij tevens lid van de Interuniversitaire Commissie voor de herziening van het milieurecht in het Vlaams Gewest.

Sinds 2001 was hij gedurende twaalf jaren schepen van de Stad Oostende, bevoegd voor ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing en lokale economie. Als voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende lag hij mee aan de basis van de eerste lokale PPS-projecten in Vlaanderen.

Hij is sinds 1991 advocaat bij de balie te Brugge,
En wordt ook regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator

Bijzondere interesses:

   • Stedenbouwrecht
   • Milieurecht
   • Bodemsanering
   • PPS-projecten
   • Administratief goederenrecht
   • Tuchtrecht
   • Insolventierecht

Zijn publicaties en voordrachten situeren zich hoofdzakelijk in bovenstaande materies.