Roland Pintelon

Roland Pintelon

Advocaat

Roland Pintelon is sinds 1973 advocaat bij de balie te Brugge

Hij geniet het vertrouwen van de rechtbanken als:

  • Curator van faillissementen en onbeheerde nalatenschappen
  • Gerechtelijk mandataris met welbepaalde opdrachten
  • Gerechtelijk vereffenaar van vennootschappen

En is ook plaatsvervangend Vrederechter van het Tweede kanton Oostende sinds 1981

Bijzondere interesses:

  • Privaat bouw- en aannemingsrecht
  • Vastgoedrecht
  • Mede-eigendom
  • Woninghuur en handelshuur
  • Contractuele aansprakelijkheid van bedrijven, vaklui en handelaars in het algemeen (met inbegrip van factuurbetwistingen)
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Insolventierecht